Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta

Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta muuttaa nimensä ja toimintansa

Vuonna 2004 perustettu Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta päätti 14.9.2022 pidetyssä yhdistyskokouksessaan muuttaa nimensä Kymenlaakson Kauppakillaksi ensi vuoden alusta lukien. Kokous nimesi 10-jäsenisen työryhmän valmistelemaan toiminnan muutosta 30.11.2022 pidettävän sääntömääräisen syyskokouksen päätettäväksi. Muutosten taustalla on kokouksessa esitelty Jakendos Oy:n laatima selvitys maakunnan yritysten ja muiden yhteisöjen kiinnostuksesta olla mukana kauppakillan vienti- ja tuontikaupan edistämisessä Venäjän sijasta Itämeren läntisten ympärysvaltioiden markkinoilla. Myös Ukrainan jälleenrakennuksen mahdollisuudet huomioidaan. 

Kiltayhdistyksen syyskokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus. Samalla päätetään uudesta toimintakonseptista, sääntöuudistuksesta sekä toimintasuunnitelmasta ja budjetista vuodelle 2023.

Kiltayhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 16 kymenlaaksolaista yritys- ja yhteisöjäsentä sekä 24 henkilöjäsentä. 

Taustaa:

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on romahduttanut pohjan Suomen ja Venäjän väliseltä kaupalta, mikä vaikuttaa peruuttamattomalla tavalla myös killan toimintaan. 

Killan kevätkokous 30.3.2022 päätti, että yhdistyksen toiminta tauotetaan tilanteen johdosta 14.9.2022 pidettävään jäsenkokoukseen saakka.

Tuomitsemme Venäjän toimet ja hyökkäyksen jyrkästi ja yksimielisesti.