Kiltaviesti, toukokuu 2018

 KYMENLAAKSON VENÄJÄN-KAUPAN KILTA VIESTITTÄÄ
 TOUKOKUUSSA 2018

Talco Knowhow Oy kasvaa ja kansainvälistyy

Karhulan Eagle-talossa toimiva Talco Knowhow Oy on Kymenlaakson suurin ja kansainvälisin taloushallinnon palveluita tarjoava perheyritys. Yli kolmesataa asiakasta 21 maasta työllistävät parikymmentä kielitaitoista ammattilaista, joukossa useita venäjänkielisiä kirjanpitäjiä. Kymenlaakson Venäjän-kaupan killan hallitus piti huhtikuun kokouksen jäsenyrityksensä tiloissa.

Alun perin sotilasuraa suunnitellut haminalainen Lasse Talsi - nykyinen toimitusjohtaja - perusti yrityksensä vuonna 1989. Alkutaipaleesta lähtien Venäjä-liiketoiminta oli vahvassa asiakasroolissa alkaen venäläisten marjanpoimijoiden palkanlaskennasta transitoliikenneyritysten vaativiin kirjanpito- ja neuvontapalveluihin. Venäläisten asiakasyritysten kanssa yhdessä toteutettu Gateway Office Partners -projekti lisäsi osaamista ja auttoi merkittävästi yhteistyön sujuvuutta.

Lasse Talsi kertoo, että yrityksen liiketoimintaa siivittää nykyisin palvelutuotannon digitaalisuus. Fyysiset välimatkat ovat sen avulla poistuneet, mikä on osaltaan mahdollistanut yrityksen asiakaskunnan laajentumisen. Se kasvaa erityisesti pääkaupunkiseudun suunnasta. Toinen kehityksen ajuri on asiakkaiden voimakas kansainvälistyminen. Yrityksen kivijalka on kuitenkin edelleen perinteisissä kirjanpitopalveluissa.

Talco Knowhow Oy:n liittyi vuoden 2000 alussa kansainväliseen alan yritysten Prime Global -verkostoon. Se toimii 80 maassa, joissa on 900 alan yritystä. Niissä työskentelee 16 000 taloushallinnon ammattilaista. Kokemusten ja tietojen vaihto verkoston sisällä on mahdollistanut Talco Knowhow Oy:lle hyvän avun palvella kansainvälisiä asiakkaita, joiden osuus yrityksen nykyisestä noin kahden miljoonan liikevaihdosta on neljännes. Lasse Talsi sanookin, että muun muassa Googlen rakennustyöt Haminassa ja Vaalimaan moottoritietyömaa ovat poikineet ikään kuin toisen kansainvälistymisen aallon, tällä hetkellä erityisesti Tanskan ja Hollannin suunnassa.

 

 

 

Killalla onnistunut ja mielenkiintoinen kokousmatka Pietariin

Kymenlaakson Venäjän-kaupan killan kevätkokoukseen Pietarissa 16.-17.5 yhdistettiin virallisen kokouksen lisäksi tutustumiset ”vintage berioskaan”, Fabergee- ja Vodka-museoihin, illallinen perinteisessä varieteeravintola Troikassa, yrityskäynnit suomalaisomisteisessa Promaco-mainos- ja PR-toimistossa sekä kouvolalaisen insinööritoimisto Entec Oy:n Pietarin yksikköön. Finveran Pietarin edustuston päällikkö Timo Pietiläinen piti tärkeän ja ajankohtaisen alustuksen Luoteis-Venäjän ja Kaakkois-Suomen talousyhteistyön tilanteesta sekä lähiajan näkymistä.

Killan kevätkokous oli tyypillisesti tilikokous, jossa käsiteltiin taloudellinen tilinpäätös viime vuodelta 2017. Taseen loppusummaksi muodostui 705,14 euroa ja ylijäämäksi 663,86 euroa. Toimintakertomuksen 2017 voit lukea täältä . Sen sisällöstä suuren osan vie vastaava ryhmämatka Viipuriin ja siellä tutustuminen sähkökojeita valmistavaan suomalaisomisteiseen Trafo-tehtaaseen. Toimitusjohtaja Wladimir Ilivitzky kertoi vuonna 1994 Viipuriin perustamansa tehtaan toiminnasta ja kokemuksista paikallisessa liiketoimintaympäristössä. Hän avasi samalla näkemystään suomalaisten kanssa harjoitettavasta yhteistyöstä erityisesti lähialueyhteistyön ja lähitulevaisuuden näkökulmista. Toimintakertomuksessa on esitelty myös neljän sisarkillan yhteistyösopimus.

 

 

Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän talousyhteistyöstä

Pietarissa toimivan Finnveran edustuston päällikkö Timo Pietiläinen oli kutsuttu kertomaan killan kevätkokouksen yhteydessä Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän välisen talousyhteistyön tilanteesta. Vuodesta 2007 Finveran palveluksessa Pietarissa vaikuttaneella Pietiläisellä on pitkän kokemuksen antama tarkka ja syvällinen näkemys yhteistyösuhteiden nykytilanteesta ja näkymistä.

Finnveran tärkeimmistä tehtävistä rahoitus- ja neuvontapalveluiden ohella on Pietarissa toimivien yritysten yhteistyöverkostojen synnyttäminen ja kehittäminen. Hyvänä esimerkkinä hän mainitsi suomalaisen rakennusklusterin Rakki -tapaamiset, minkä säännöllisiin kokoontumisiin osallistuu aina kymmeniä alan toimijoita.

Timo Pietiläinen kertoi, että Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla vallitsee tällä hetkellä SE suurin ongelma - nimittäin kohtuuttoman pitkät odotusjonot – mutta tällä kertaa useimmiten Suomen puolella. Venäläiset autoilijat eivät pääse ajamaan Suomeen entiseen tapaan ostoksille tai lomailemaan. Eihän kukaan halua jonottaa tuntitolkulla. Rajaviranomaisten vähennykset Suomen puolella ovat olleet valitettavia juuri nyt kun venäläiset ovat jälleen palaamassa pitkän tauon jälkeen Suomeen. Hänen mukaansa valuuttakurssi on edelleen melko epäedullinen Suomessa tapahtumaa kulutusta ajatellen, mutta se ei ole enää erityinen este. Oleellista on ruplan kurssin pysyminen tasaisena. Nimenomaan se on siivittänyt kävijämäärien kasvua Suomeen.  Kokouksessa keskusteltiinkin Etelä- ja Kaakkois-Suomessa toimivien Venäjän-kaupan kiltojen mahdollisuudesta vaikuttaa jonotukseen rajalla jotenkin. Huoli pitäisi jollakin tavalla tulla esille. Venäjän puolella ei ole tällä hetkellä jonoja.

Pietiläinen listasi myös muita kehittämiskohteita alueiden välisessä talousyhteistyössä: Junalla matkustamista Suomeen pitäisi edistää Venäjällä, koska rajamuodollisuudet hoituvat liikkuvassa junassa ilman jonotusta. Suomalaisinvestoinnit Luoteis-Venäjälle voivat olla edelleenkin kannattavia, mikäli suomalaisyrityksellä on riittävä riskinsietokyky. Viimeaikaisia investointeja ovat tehneet sellaiset yritykset, joilla on ollut entuudestaan pitkä kokemus venäjänkaupasta. Vuoden 2016 elokuusta 2017 elokuuhun suomalaisinvestointien määrä Venäjällä oli erään pietarilaisen talouslehden mukaan 780 meur.

Lue linkistä Timo Pietiläisen esitys.

  

 

Promaco on toiminut Pietarissa jo vuodesta 1996

Mainos- ja PR-toimisto Promaco on Venäjällä tuttu ja tunnettu apu luultavasti kaikille suomalaisyrityksille, jotka ovat sijoittuneet Venäjälle. Oulusta kotoisin olevat Martti Hahl hankki alkujaan ruotsalaisomisteisen yrityksen itselleen vuonna 1996, ja Martin poika Kai Hahl osti ulos venäläiset partnerit 2006. Nykyisin se työllistää 15 markkinointiviestinnän ja PR-palveluiden ammattilaista. Killan kevätkokoukseen osallistuneet pääsivät tutustumaan yrityksen toimintaan ja kuulivat mielenkiintoisen katsauksen venäläisistä markkinointitavoista.

Toimitusjohtaja Kai Hahl kertoi, että länsimainen mainontatapa alkoi Venäjällä vasta 1990-luvun alussa, mistä syystä alan osaamisessa ja toimintatavoissa on vielä paljon puutteita: Markkinointi kokonaisuudessaan on venäläisissä yrityksissä yleensä lyhytjänteistä reagointia, mistä syystä pitkäjänteistä brandin rakentamista ne eivät yleensä halua. Kaikki johtuu vallitsevasta ”viikkotaloudesta”, mikä ohjaa toimintaa. Venäjällä suosituimpia oman maan brändejä ovat muun muassa Yandex, Lada ja Aeroflot.

Kain mukaan venäläisissä yrityksissä on samanlaista kaikkialla: pomo päättää kaikesta. Alaisilla ei ole sanan sijaa. Asiakassuhteissa on varauduttava aina viimehetken yllätyksiin asiakasyrityksen pääjohtajan saatua aamulla kuningasajatuksen, kun kaikki on jo toteutusta vaille suunniteltu ja toteutus juuri alkamassa. Aina on säätöä ja säheltämistä.

Vaikka länsimaiset moraalikäsitykset ovat jonkin verran vallanneet alaa, korruptio rehottaa edelleen ja toisten ideoiden varastaminen on yleistä. Siksi hänen mielestään Venäjällä toimivilla suomalaisyrityksillä on aina oltava suomalainen ”pääjohtaja”. Liiketoiminta kyllä luistaa kun osaa kulttuurin ja maan toimintatavat.

”Made in Finland” on uskottava ja luotettava maabrandi, mikä toimii kaikkialla Venäjällä, myös Moskovassa. Promaco onkin parhaillaan laajentumassa sinne omalla toimistollaan. Teemana on muun muassa vihreitä arvoja, jätehuoltoa yms kattava ”Cleantech”, mihin on pakon edessä havahduttu. Tyypillistä on, että uudistukset lähtevät liikkeelle suurimmista kaupungeista leviten muualla Venäjälle – jos leviävät?

Promacon liiketoiminta mainonnassa tarkoittaa monipuolista kaupallista viestintää erilaisissa jakelu-kanavissa, joista sosiaalisen median merkitys on Venäjälläkin korostumassa. Toimiston rooli PR-palveluissa tarkoittaa yleensä yritysten ja organisaatioiden tapahtumien järjestämistä kokonaispalveluna. Sen osalta Kai Hahl kertoo merkittävistä eroista suomalaisiin käytäntöihin verrattuna. Venäläisissä PR-tapahtumissa suurieleinen oheisohjelma ja runsas kestitys korostuvat. Suomessa tapahtumissa keskitytään enemmän itse asiaan ilman mahtipontisuutta.

Lue linkistä Promacon esitys.

 

 

 CTS Engtecin Pietarin-tytäryhtiö jatkaa kasvuaan

Killan kokousmatkan toinen yrityskohde oli kouvolalaisen CTS Engtec Oy:n Pietarin-yksikkö, paikalliselta nimeltään OOO CTS Engtec. Markkinointi- ja hallintopäällikkö Ksenia Cherezova kertoi, että yrityksen pääasiallinen asiakunta koostuu tällä hetkellä venäläisistä yrityksistä eri teollisuuden aloja, joita palvellaan 11 suunnitteluammattilaisen voimin. Tiivistä yhteistyötä tehdään luonnollisesti Kouvolan pääkonttorin kanssa. Pietarin tiimin henkilöstö on riippuvainen projekteista ja henkilövahvuus voi vaihdella 5-50 insinööriin.  OOO CTS Engtecillä on tarvittavat Venäjän-sertifikaatit, esimerkiksi SRO-sertifikaatti  ja myös pääinsinöörit ovat NOPRIZ-rekisterissä.

Samoin kuin Suomessakin metsäteollisuuden laajennukset ja uudistukset muodostavat tällä hetkellä pääosan Pietarin CTS:n venäläisestä tilauskannasta. Kemianteollisuuden puitteissa on suunniteltu muun muassa maalitehdas, ja maatalouden sektorilla suunnittelupöydällä ovat olleet ruokatehdas ja kahvipaahtimo.

Cherezovan mukaan eräs kiintoisa työkohde oli muutama vuosi sitten, kun yksikössä suunniteltiin venäläisen Yandexin datakeskus Suomeen ja Mäntsälään.

Yksikkö markkinoi palveluitaan henkilö-kohtaisin kontaktein, business-yhdistysten ja erilaisten messutapahtumien avulla. Cherezovan mukaan näköpiirissä on merkittävää kasvua Cleantech-liiketoimintasektorilla ja sieltä erityisesti jätteenkäsittelyssä.

Lue linkistä CTS Engtecin esitys.

Hämeen Venäjän-kaupan kilta teki matkalla yhteistyöavauksen

Lahden alueella toimivan Hämeen Venäjän-kaupan kilta ry:n puheenjohtaja Janne Kyllönen oli mukana Kymenlaakson Venäjän-kaupan killan Pietarin matkalla.Yrittäjyyden edistämisen assosiaatio "Pietarin alueiden välinen tiedotus- ja yrityskeskus" (Ассоциация содействия развитию предпринимательства «Санкт-Петербургский межрегиональный информационно-деловой центр) ja Hämeen Venäjän-kaupan kilta ry allekirjoittivat matkan aikana yhteistyösopimuksen. Sopimuksen allekirjoittajina toimivat kummankin yhdistyksen puheenjohtajat eli Janne Kyllönen ja Lidia A. Prohorova.
 

Suoraan sopimuksesta lainattuna sen tarkoituksena ”pidetään yhteistyön ja vuorovaikutuksen perusteiden perustamista Assosiaation ja Killan välille seuraavilla alueilla:

  • Venäjän alueiden ja ulkomaiden taloudellisten suhteiden kehittäminen
  • talouspolitiikka
  • lainsäädäntö ja lainvalvontatoimet
  • ohjelmat yrittäjyyden tukemiseksi ja kehittämiseksi
  • ohjelmat, joilla pyritään lisäämään yritysten investointien houkuttelevuutta ja kehittämällä uusia yrittäjätoimintaan liittyviä konsepteja sekä projekteja
  • yritysten sosiaalinen vastuu
  • valtion ja yksityisen sektorin kumppanuus julkisten investointien toteuttamisessa

Assosiaatio ja Kilta toteuttavat yhteisesti laadittuja ohjelmia, projekteja ja tapahtumia.

”Uskomme, että tästä sopimuksesta tulee olemaan paljon konkreettisia tuloksia, jotka avaavat uusia kontakteja ja kauppasuhteita molempiin suuntiin. Itse asiassa ensimmäisen yritysten välisen kauppaprojektin selvitys on jo aloitettu Suomessa sekä Venäjällä” kertoo Janne Kyllönen. ”Pidin siitä, että uuden yhteistyökumppanimme edustajat olivat heti hyvin konkreettisesti kiinnostuneita kaupasta, mutta toisaalta heillä on yhteydet myös Pietarin sekä monien alueiden ylimpään johtoon, jos niitä tarvitaan. Sovimme matkalla alustavasti myös siitä, että Assosiaation johtohenkilöt tulevat käymään Lahdessa elokuussa 2018 ja nyt meillä onkin jo kiire valmistella tuota matching-tapahtumaa”, kertoo Kyllönen.

 

Onnistunut Kouvola-päivä Pietarissa

Kouvola esittäytyi pietarilaisille 26.4. järjestetyssä Kouvola -seminaarissa, yritystapaamisissa ja matkailuyrittäjien markkinointi- ja myyntitapahtumassa. Tilaisuuksissa oli suomalaisia osallistujia yhteensä 65, joista 23 oli matkailuyritysten ja –organisaatioiden edustajia. Kouvola-seminaariin osallistui sata henkilöä 120 ilmoittautuneesta. 

Visit Kouvolan järjestämässä markkinointi- ja myyntitapahtumassa oli 16 esittelypistettä, joista kymmenen oli Kouvolasta. Lisäksi mukana oli Visit Finland ja Helsinki East -verkostojen jäseniä Porvoosta, Loviisasta ja Kotka-Haminen seudulta. Kaikkiaan paikalla oli 44 matkanjärjestäjää 60 ilmoittautuneesta. Matkailuyritysten ja –organisaatioiden antaman palautteen perusteella tapahtuma oli onnistunut, kertoo yhteyspäällikkö Aleksandra Turunen Kouvola Innovation Oy:stä. Tapahtumassa tehtiin konkreettista kauppaa, solmittiin uusia kontakteja ja matkailukohteille saatiin hyvää näkyvyyttä venäläisessä mediassa.

Kaikki palautekyselyyn osallistuneet toivoivat, että tapahtuma järjestetään jatkossa uudelleen. Yrittäjät olivat myös tyytyväisiä siitä, että tapahtumaan osallistuneet Kouvolan päättäjät ja virkamiehet osoittivat kiinnostustaan heidän yrityksiään kohtaan ja heille tarjoutui mahdollisuus tavata henkilöitä, joita he eivät välttämättä muuten tapaisi.

Kouvola –päivään osallistui lisäksi viisi muun toimialan yritystä. Myös heiltä saatu palaute on ollut erittäin positiivinen.

"Yrittäjät olivat sitä mieltä, että yritystapaamisista oli hyötyä ja vastaavanlaiselle tapahtumalle on tarve tulevaisuudessakin. Seminaari sai kaikilta täydet pisteet ja verkottumista varten järjestettyyn iltatilaisuuteen oltiin joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä", Aleksandra Turunen kertoo.

Liike-elämän yhteistyön lisäksi tapahtuma synnytti myös kulttuuriyhteistyötä, sillä iltatilaisuudessa esiintynyt vastaperustettu kouvolalaispietarilainen jazz-yhtye ”SERGEY ZOLOTOV FINNISH CONNECTION” pääsi myös verkostoitumaan ja sai jo seuraavan tilauksen Ravintola Betonyyn 30.5. klo 19-21 Kouvolan seudun jazz ry:n tilauksesta.

 

 

 Vieraita tulossa Tsherepovetsista

Tsherepovetsin kaupungin kehitysyhtiö valmistelee kaupunginjohtaja Elena Avdeevan ja 12 henkilön delegaation matkaa Suomeen. Matkajärjestelyihin Kouvolassa osallistuu ComDe Oy. Matkan teemana on puurakentaminen. Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri, jota ComDe koordinoi, on solminut yhteistyösopimuksen Vologdan alueen puurakentamisen klusterin kanssa vuonna 2016 puurakentamisen konferenssissa Tsherepovetsissa. Delegaatio saapuu Kouvolaan Helsingistä 14.6. ja tutustuu Mansikkamäen kouluun, tapaa Kouvola Innovation Oy:n edustajia sekä neuvottelee Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa yhteistyöstä puurakentamisen koulutuksen alalla.

 

 

Näillä asioilla mennään kohti kesää. Kaikille Kiltaviestin saaneille Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta toivottaa mukavaa ja toimeliasta kesää! Seuraava kiltaviesti ilmestyy alkusyksystä. Toivonkin siihen hyviä juttuvinkkejä ja valmiiksi pureskeltuja juttuja.

 

Terveisin
Killan sihteeri-tiedottaja-kirstunvartija
Markku Saari
Puhelin 0400551548
markku.saari(at)kymp.net