Mainokset Kymenlaakson Venäjän-kaupan killan kotisivuille

Kymenlaakson Venäjän-kaupan killan jäsenillä on mahdollisuus ostaa mainospaikka killan kotisivuille.

Mainoksen hinta: 100 euroa / vuosi

Mainoksen paikka: vasen reuna / tekstin alaosa / alaosa

Mainoksen muoto : .jpg -tiedostona

Mainos -jpg.tiedosto lähetään sähköpostitse osoitteeseen markku.saari(at)kymp.net.

Mainos maksetaan Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta ry:n tilille Nordea FI30 1579 3000 1198 78.

Mainosmaksu voidaan myös laskuttaa pyydettäessä.

Mainos tulee näkyviin killan kotisivuille viikon sisällä mainosmaksun suorittamisesta.